Expertise mijnbouwschade (gaswinning) – aansprakelijkstelling conform Burgerlijk Wetboek

8 mei, 2017 | Nieuws

Wij (Vergnes Expertise BV en Bouwadvies Beumer) zetten ons in voor een optimale schadeafhandeling van de door u geleden mijnbouwschade ten gevolge van de gaswinning. Tijdens de huidige afwikkeling van mijnbouwschades in de provincies Groningen en Drenthe is gebleken dat de huidige manier van schadebeoordeling en schadeafwikkeling niet afdoende functioneert. Zo worden de schades op een onjuiste wijze opgenomen en beoordeeld door diverse bureaus. Dit zorgt mede voor een grote stroom aan afgewezen schades zowel binnen de contouren als in de zogenaamde “buitengebieden”.

Daarnaast lijkt het per 1 juli a.s. niet meer mogelijk om voor nieuwe schademeldingen een contra-expertise aan te vragen of naar de Arbiter Aardbevingsschade te gaan, wat ernstige rechtsongelijkheid met zich zal meebrengen en dus onacceptabel is. Hoe dan ook, wij als Vergnes Expertise en Bouwadvies Beumer willen u als schademelder toch in dat onverhoopte geval van dienst kunnen zijn. Daartoe zijn wij samen met diverse juristen bezig met het ontwikkelen van een alternatieve manier van schadeafwikkeling, dit vanuit de gedachte dat wij onze cliënten niet in de kou laten staan.

Nieuwe schadeafwikkeling
In de nieuwe schadeafwikkeling legt u de nota met het uiteindelijke schadebedrag neer bij de schadeveroorzakende partijen; de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) en Energiebeheer Nederland, de staat. Op basis van het Burgerlijk Wetboek art. 6:177 en art. 6:96 zijn deze partijen aansprakelijk voor de schade.

Wij verzorgen de vereiste gang van zaken voor u. Dit houdt in dat wij allereerst een schaderapport opmaken met een kostenberekening van schadeherstel en een juridische brief opstellen met aansprakelijkheidsstelling. Daarnaast zorgen wij er voor dat de schadeveroorzakende partijen rechtsreeks aansprakelijk worden gesteld door de nota bij de NAM neer te leggen.

Een belangrijk voordeel van deze procedure is dat u als gedupeerde niet bent gebonden aan schadeprotocollen van de Nationaal Coördinator Groningen of van de NAM. Daarnaast nemen wij onze expertisekosten (buitenrechtelijke kosten) op in de herstelcalculatie waardoor deze onderdeel worden van de totale schadeclaim. In de wet (art. 6:96 BW) is geregeld dat u als gedupeerde de redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid kunt opeisen. Hieronder vallen zowel de expertisekosten als kosten voor juridisch advies en verzameling van bewijs. Pas na afronding van de schadeafwikkeling (betaling door de NAM) zullen de resterende expertisekosten voor onder meer het opmaken van het schaderapport bij u in rekening worden gebracht.

Wij bieden u graag een schaderapport en een juridische brief aan voor een instapbedrag van € 484,00 (inclusief BTW).

Deze gang van zaken heeft voor u naast ontzorging de volgende voordelen:

  • Niet meer wachten voor behandeling schade;
  • In de beoordeling houden wij geen rekening met contourlijnen en de SBR-A richtlijn;
  • Niet afhankelijk zijn van CVW, NCG, en allerlei afhankelijke bureaus;
  • Officiële aansprakelijkstelling conform burgerlijk wetboek en wet op de mijnbouw;
  • Een goed onderbouwd rapport met herstelcalculatie;
  • Volledig gebaseerd op basis van de recent gedane gerechtelijke uitspraken, zoals bewijsvermoeden en hen toebehorende goederen, nemen zoals deze zijn.

Momenteel zijn wij samen met onze advocaat bezig met het inrichten van het totale proces. Indien u als gedupeerde uw schadevordering bij de schadeveroorzakende partij wilt deponeren, dan kunt u dit aanmeldingsformulier invullen. Of voor meer informatie een e-mail sturen naar info@vergnes-expertise.nl.