Algemeen

Vergnes Expertise staat voor een betrokken en dynamische schade-afhandeling. Wij hebben ruime ervaring met het afhandelen van vele soorten schades. Wij zetten al onze ervaring in om elke schade voor alle partijen zo goed mogelijk op te lossen. Met Vergnes Expertise sta je er dus niet alleen voor.

Onze experts zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) en waarborgen hiermee de kwaliteit en deskundigheid. Daarnaast hebben onze experts jarenlange ervaring met het oplossen van diverse soorten schades. Onze doortastende aanpak zetten wij om in een duidelijke en bondige rapportage. Hierin staan de feiten helder en overzichtelijk weergegeven, zodat de schadebehandeling voortvarend kan worden afgerond.

Op alle aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden van Vergnes Expertise zijn de NIVRE leveringsvoorwaarden van toepassing, welke onder meer  gedeponeerd zijn ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 3 juni 2009 onder nummer 45/2009 en ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 2 juni 2009 onder nummer 33/2009.