Bedrijfsschade

Als uw onderneming schade heeft, dan heeft u vaak niet alleen te maken met de herstelkosten van de schade zelf. Maar ook met de gevolgen van die schade voor uw bedrijfsvoering: de zogenaamde bedrijfsschade. Het kan immers zijn dat het bedrijf geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen. Uw inkomsten lopen dan terug, terwijl uw vaste lasten grotendeels op hetzelfde niveau blijven.

Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u zich gedurende een vooraf overeengekomen periode tegen deze financiële gevolgschade. In geval van een gedekte materiële schade aan de opstal en/of de inhoud ontvangt u een vergoeding voor de gemiste netto winst en de doorgaande vaste lasten waardoor de brutowinst gehandhaafd blijft. Voor de continuïteit van uw onderneming is deze verzekering dus van grote waarde.

Vergnes Expertise snapt maar al te goed dat u niets liever wilt dan zo snel mogelijk weer volop  draaien. Onze inzet is hier dan ook altijd op gebaseerd. Daardoor blijft de schade beperkt en behoudt u uw klanten.