Brandschade

De term brandpolis is eigenlijk niet meer van deze tijd. Deze verzekering dekt immers veel meer dan brandschade alleen. De term dateert van de jaren zestig toen dekking tegen brandschade de enige basiswaarborg was. Tegenwoordig geniet je een vrij brede basisdekking bij een brandpolis. Veel verzekeraars bieden ook dekking tegen schade door:

  • brand (rook en roet)
  • ontploffing
  • blikseminslag
  • storm
  • waterschade
  • inbraak/diefstal
  • aanrijding/aanvaring

De basiswaarborgen kunnen natuurlijk verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Vergnes Expertise vindt echter dat u bij schade goed geholpen moet worden. Met andere woorden: Wij helpen u te krijgen waar u recht op heeft. Niet meer, maar ook zeker niet minder.

Bovendien zijn wij zeer getraind in het onderkennen van eventuele indirecte schade. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld een te hoog vochtpercentage of de inwerking van verbrandingsgassen(HCL). Indien er niet adequaat wordt opgetreden, kan dit leiden tot onherstelbare beschadiging van fijn mechanische apparatuur en elektronica.