CAR / Aansprakelijkheid

Vergnes Expertise voert onderzoek uit naar de toedracht, oorzaak en omvang  van claims die zijn gemeld op Construction All Risk (CAR) en Aansprakelijkheidsverzekeringen. Hierbij zijn vaak gemeentes, provincies, andere overheden, ingenieursbureaus en aannemingsbedrijven betrokken.

Wij rapporteren over het evenement, daarnaast kan het van groot belang zijn voor de verzekerde en verzekeraar om op tijd andere partijen bij dit proces te betrekken. Snel handelen is vaak van cruciaal belang, om de mogelijkheden op succesvol regres of het afhandelen van de claim onder een andere verzekering in goede banen te leiden. Daar waar het proces dit vraagt, zullen wij dit volledig coördineren.

Elke claim vraagt om haar eigen specifieke behandeling, dit zal altijd in overleg met u plaatsvinden. Wij zullen duidelijk onze visie verwoorden en u informeren of meedenken over de mogelijke consequenties. Dit om zoveel mogelijk bij te dragen aan het scheppen van reële verwachtingen omtrent de verdere afhandeling van een dossier. Enkele dagen na ons bezoek zullen wij in ieder geval ons eerste rapport uitbrengen aan onze opdrachtgever, met daarin onze eerste bevindingen betreffende de toedracht en oorzaak van de claim of schade. Ook zullen wij in dit rapport een reële kostenraming of schadereservering onderbouwd weergeven.

Graag zetten wij onze juridische en technische kennis voor u in.