Contra-expertise

Schaderegeling is een complex traject waarbij verschillende belangen een rol spelen. Het komt dus weleens voor dat partijen het niet met elkaar eens kunnen worden. Dat is vooral voor u vervelend. U bent er immers het meest bij gebaat dat uw probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.

In zo’n geval heeft u wellicht behoefte aan hulp en ondersteuning. Of u wilt uw beslissingen voorleggen aan een onafhankelijke deskundige. Vergnes Expertise kan u dan als contra-expert van dienst zijn. Wij fungeren als klankbord en vraagbaak, zonder uw specifieke situatie en belangen uit het oog te verliezen. Onze inzet is om in overleg met alle partijen zo snel mogelijk een voor ú goede oplossing te bereiken.

Een plezierige bijkomstigheid is dat in bijna alle polissen de kosten voor contra-expertise worden vergoed. U kunt dus profiteren van gratis deskundig advies!

Zie brochure Verbond van Verzekeraars voor verdere uitleg van de schaderegeling.