Extra kosten

De extra kostenverzekering biedt dekking voor bepaalde extra kosten gedurende de uitkeringstermijn. Deze kosten zijn gemaakt als gevolg van een gedekt voorval ter voorkoming of beperking van de bedrijfsschade of om het bedrijf of het beroep tijdelijk ter plaatse of elders voort te kunnen zetten. Het gaat bijvoorbeeld om de huur van tijdelijke bedrijfsruimte en computer- of communicatieapparatuur. Het verzekerde bedrag is een ‘premier risque’ bedrag. Dat wil zeggen dat de kosten tot aan het verzekerde bedrag worden vergoed. De gederfde winst en vaste lasten worden niet vergoed. De uitkeringstermijn bij een extra kostenverzekering bedraagt in de regel maximaal 52 of 104 weken. Vergnes Expertise weet door creatief met u mee te denken deze polis van groot nut te laten zijn.