Machine / Elektronica

Uw machines en installaties vereenvoudigen het productieproces en spelen dan ook vaak een essentiële rol in uw kritische bedrijfsprocessen. Aangezien er tijdens het productie- en/ of onderhoudproces veel mis kan gaan, is de kans op een forse schade al gauw aanwezig. Als er één of meer productiemachines uitvallen, kan dat grote financiële consequenties met zich meebrengen. U heeft dan niet alleen te maken met materiële schade aan machines en installaties. Ook de bedrijfsstagnatie kan zeer grote financiële gevolgen hebben.

Een machineschadeverzekering biedt uitkomst en financiële zekerheid. In combinatie met de (optionele) bedrijfsschadedekking zijn zowel de herstelkosten van de machine als de gevolgschade door de stagnatie in het productieproces verzekerd. Daardoor is de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd. Een dergelijke polis is dan ook zeer geschikt voor alle bedrijven waarin cruciale productiemachines aanwezig zijn. Denkt u hierbij aan de voedingsmiddelenindustrie, metaal- en houtbewerkingsbedrijven, de grafische industrie en ziekenhuizen.

Bij de beoordeling van dit soort schades bent u bij Vergnes Expertise aan het juiste adres. Wij zijn op de hoogte van de huidige reparatiemethodieken en de bijbehorende kosten. Onze grote technische knowhow en inzicht in bedrijfsprocessen vertalen wij in een heldere rapportage en een adequate schadebegeleiding.