Mijnbouwschade

Op 16 augustus 2012 (en nadien) is er een aardbeving geweest in Noordoost-Groningen die veel schade heeft veroorzaakt. De NAM wordt door gedupeerden aansprakelijk gehouden voor deze aardbeving. Veel pandeigenaren zijn ontdaan omdat hun ‘thuis’ is aangetast en voelen zich onzeker bij de schadeafwikkeling. Wij vinden het begrijpelijk dat u vraagtekens zet bij een beoordeling van de schade door de partij die nota bene zelf de schade heeft veroorzaakt. Immers,heeft die niet zelf een belang?

Daarnaast bent u vermoedelijk op bouwkundig gebied geen gelijkwaardige gesprekspartner voor een taxateur. Dit vinden wij niet goed, omdat in onze optiek de schade op basis van gelijkwaardigheid dient te worden beoordeeld. Wij vinden het dan ook van essentieel belang dat u een beroep moet kunnen doen op een door u zelf uitgekozen deskundige.

De afwikkeling van de schade door de NAM verloopt ook lang niet altijd probleemloos. Klik hier voor verdere uitleg. Vele gedupeerden hebben ons dan ook inmiddels benaderd omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn en/of geen vertrouwen hebben in de schadetaxatie namens de NAM. Wij kunnen voor u een contra-expertise uitvoeren. Uw schade wordt bij Vergnes Expertise beoordeeld door bouwkundige ingenieurs en/of constructeurs. Onze insteek is dat de schade volledig en duurzaam wordt hersteld en wij gaan hierover in overleg met uw eigen aannemer. De contra-expertise is voor u kosteloos en gaat heel eenvoudig. Voor het aanmelden van uw verzoek tot contra-expertise, klik hier.