Nulmeting bouwwerkzaamheden Julianaplein

Tijdens bouwprojecten kunnen omwonenden overlast ervaren en kan er schade ontstaan aan de woning. Met een gedegen bouwkundige opname welke voorafgaand aan de werkzaamheden wordt uitgevoerd, worden de aanwezige bouwkundige gebreken middels tekst en beeld in kaart gebracht. Op deze manier beschikt u als eigenaar van de woning over informatie om een eventuele ontstane schade te kunnen beoordelen en om discussies te voorkomen.

Wat voor invloed kunnen bouwwerkzaamheden hebben op uw woning?
Heiwerkzaamheden kunnen leiden tot scheuren in de gevels en kan schade aan de fundering veroorzaken. Via een zogenaamde bronbemaling kan in een bouwput plaatselijk de grondwaterstand worden aangepast. De verlaging van de grondwaterstand kan op termijn vernieuwde zetting en/of verzakking van uw woning veroorzaken. Deze vernieuwde zetting en/of verzakking heeft funderingsschade en scheurvorming tot gevolg. Bij heiwerkwerkzaamheden lopen voornamelijk de woningen in de directe omgeving van het project een gevaar, bij bronbemaling ook de huizen die verderop staan.

Wat is een nulmeting?
Een bouwkundige nulmeting geeft u inzicht in de staat en onderhoudstoestand van uw woning of bedrijfspand. Deze zogenoemde vooropname betreft een visuele inspectie waarbij zichtbare gebreken worden gefotografeerd en gerapporteerd door een bouwkundig expert. Dit rapport beschrijft de huidige staat van het pand ten tijde van de opname.

Ook als u zelf van plan bent bouwwerkzaamheden uit te voeren, is een nulmeting van belang zodat u weet waar de risico’s liggen. U voorkomt onnodige schade en kan u achteraf kosten besparen.

Waarom een nulmeting?
Aan de hand van een onafhankelijke bouwkundige opname, door één van onze HBO afgestudeerde experts, ontvangt u een rapport dat aan de richtlijnen van het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts) voldoet. Het rapport beschrijft de huidige staat van het pand ten tijde van de opname. Mocht er tijdens de werkzaamheden schade ontstaan aan uw woning of bedrijfspand, kunt u deze gemakkelijk claimen bij uw verzekeringsmaatschappij. Het rapport toont aan dat vóór de bouwwerkzaamheden de betreffende schade nog niet aanwezig was.

Daarnaast is de aard en omvang van de schade nagenoeg gelijk als de schade die ontstaat door aardgaswinning. Zonder een nulmeting is het lastig om de schadeveroorzakende partij aansprakelijk te stellen. Zo voorkomt u een discussie achter af met uw verzekeringsmaatschappij of de NAM.

Kosten
Nulmeting gebouw tot 500 m³: € 360 incl. BTW.
Voor gebouwen met meer kubieke meter kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.

Nulmeting samen met uw buren? Wanneer u de nulmeting aanvraagt met minstens drie andere buren kunnen we u de nulmeting aanbieden voor €300 incl. BTW per nulmeting.

U kunt de nulmeting hier aanvragen. Wanneer u een aanvraag doet met meer kubieke meter dan 500 m³, beschouwen we uw aanvraag als een offerte aanvraag.