Onafhankelijk onderzoek: contra-expertises van Vergnes Expertise zijn in orde

PERSBERICHT

Leek, 17 mei 2018

Onafhankelijk onderzoek: contra-expertises van Vergnes Expertise zijn in orde

De contra-expertises van Vergnes Expertise in het gaswinningsgebied in Groningen zijn objectief, betrouwbaar en op deskundige en integere wijze opgesteld. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de rechtbank Noord-Nederland. Het oordeel van de deskundigen betekent goed nieuws voor Vergnes.

Achtergrond
Vergnes werd op 1 september 2016 door de NAM en het CVW uitgesloten van het verrichten van onafhankelijke contra-expertises in het gaswinningsgebied. De achtergrond hiervan is dat Vergnes veel door de NAM en het CVW afgewezen schade (C-schade) alsnog aanmerkte als gaswinning gerelateerde schade (A- of B-schade), wat tot vergoedingen aan gedupeerden leidde. De NAM en het CVW probeerden Vergnes buitenspel te zetten door te stellen dat de rapportages van Vergnes niet voldoen aan de kwaliteitsmaatstaven van de NAM.

Vergnes maakte daarop een kort geding aanhangig tegen de NAM, het CVW en de NCG. Dit kort geding vond plaats op 7 juni 2017 bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. Tijdens de zitting kwamen de NAM en Vergnes overeen dat naar de rapporten van Vergnes een onafhankelijk onderzoek zou worden uitgevoerd. Zolang het onderzoek zou lopen, mocht Vergnes maximaal vijftig contra-expertises per maand uitvoeren, die zouden worden vergoed door de NAM. Als uit het onderzoek zou blijken dat de contra-expertises van Vergnes kwalitatief in orde zijn, dan zal de NAM zich niet langer verzetten.

Uitkomsten
De uitkomsten van dat onafhankelijke onderzoek liggen er nu. De conclusie is duidelijk: de contra-expertises van Vergnes zijn in orde. De onderzoekers analyseerden onder meer 75 dossiers van Groningers met schade die door een onafhankelijk arbiter zijn beoordeeld. Hieruit bleek dat de conclusies van Vergnes en de arbiters voor een groot deel overeenkomen. De uitkomsten van de NAM en het CVW wijken daarentegen erg af. Tevens stellen de onderzoekers vast dat in de rapportages van de NAM in veel gevallen een onderbouwing ontbreekt. De rapportages berusten vaak op aannames en veronderstellingen. Tot slot concluderen de onderzoekers dat de kwaliteit van de contra-expertiserapporten voldoet wat betreft de eisen die daaraan gesteld mogen worden, mede gelet op het beschikbaar gestelde budget aan tijd en geld die vergoed worden aan de contra-expert door de NAM.

Reactie Vergnes Expertise
Vergnes is tevreden over de uitkomsten van het onderzoek. “De conclusies van de onderzoekers zijn een erkenning voor de kwaliteit van ons werk”, zegt eigenaar Simon Vrieling. “Mede gesteund door deze uitspraak blijven wij ons inzetten voor de gedupeerden in het gaswinningsgebied.”

Noot voor redactie: Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Vrieling via telefoonnummer 0594-767004 of via info@vergnes-expertise.nl.