Onderwijs

Vergnes Expertise heeft ruime ervaring met schade-afhandeling voor gemeenten en onderwijsinstellingen. Wij zijn bekend met deze organisaties, hun processen en hun belangen bij schade.

Elk schadegeval verstoort de dagelijkse gang van zaken en dient in ieders belang zo snel mogelijk te worden afgehandeld. Immers, haast altijd komt een calamiteit uiterst ongelegen en moeten er op zeer korte termijn belangrijke beslissingen worden genomen over de schade-afhandeling.  De feitelijke gebruiker op de schadelocatie zit echter waarschijnlijk nog met een heleboel onduidelijkheden.

Soms is de schade zelfs zeer aanzienlijk. Er kunnen dan grote belangen een rol spelen waarvoor verantwoording moet worden afgelegd. Voorwaarde voor een geslaagde schade-afhandeling is in dat geval een verantwoorde mix van inzicht, kennis en daadkracht. Naast het feit dat wij doortastend optreden, zijn wij ook volledig op de hoogte van de nieuwste herstelmethodieken en vervangingskosten. Mocht het noodzakelijk zijn om een tijdelijke locatie te realiseren en in te richten, dan kunnen wij u vergaand adviseren. Wij begeleiden u ook in dat geval vlot en professioneel door het hele proces.