Opstallen

U als vastgoedeigenaar verzekert uw pand tegen brand en andere risico’s. Het is hierbij van belang dat de juiste herbouwwaarde is bepaald, omdat anders het gevaar van onderverzekering op de loer ligt. Dat zou een ongewenste situatie zijn omdat in dat geval slechts een deel van de schade zal worden vergoed.

U kunt bovengenoemd probleem voorkomen door Vergnes Expertise de waarde van uw bezittingen vooraf  in een taxatierapport conform artikel 7:960 BW vast te laten leggen. Het taxatierapport moet op uw verzekeringspolis aangetekend worden waarna het samen één geheel vormt. De in het rapport genoemde bedragen dienen bij schaderegeling als uitgangspunt waardoor discussie over de waarde wordt voorkomen.

Bij tussentijdse mutaties zult u contact moeten opnemen met uw verzekeraar. Desgewenst kunnen de mutaties door Vergnes Expertise in een aanvullend rapport worden vastgelegd. Op deze wijze staat de waarde van uw bezittingen gedurende 3 jaar niet ter discussie en bij een geïndexeerde polis is dat zelfs 6 jaar.