Taxaties

Omdat u bij schade niet in een discussie wilt raken met een schade-expert over de waarde van de inventaris van uw bedrijf, is het van het grootste belang dat uw eigendommen goed zijn verzekerd. Een goed taxatierapport van de inventaris bevat een gedetailleerde opname en waardering van de roerende inrichting van uw bedrijf. Het geeft de exacte waarde weer en voorkomt hiermee vervelende discussies.

Wij beoordelen vaak in overleg met u welk bedrag nodig is om gelijkwaardige inventaris aan te schaffen. Hierdoor komt er een gefundeerd rapport tot stand waarmee uw organisatie na een calamiteit, zowel in geval van deelschade als bij een totaalschade, snel weer in staat moet zijn om onder optimale omstandigheden te kunnen functioneren.

Wij adviseren u dan ook om Vergnes Expertise de waarde van uw bezittingen vooraf in een taxatierapport conform artikel 7:960 BW vast te laten leggen. Het taxatierapport moet op uw verzekeringspolis aangetekend worden waarna het samen één geheel vormt. De in het rapport genoemde bedragen dienen bij schaderegeling als uitgangspunt waardoor discussie over de waarde wordt voorkomen.

Bij tussentijdse mutaties zult u contact moeten opnemen met uw verzekeraar. Desgewenst kan Vergnes Expertise de mutaties in een aanvullend rapport vastleggen. Zo staat de waarde van uw inventaris gedurende 3 jaar niet ter discussie.