Vergnes Expertise B.V. stapt uit het Steunpunt Bevingschade

19 februari, 2016 | Nieuws

Vergnes Expertise B.V. zal vanaf heden niet meer verbonden zijn aan het Steunpunt Bevingsschade.

Helaas belemmerde de deelname aan het Steunpunt Bevingsschade Vergnes Expertise B.V. in het uitvoeren van haar visie. Wij streven namelijk een slagvaardige en proactieve dossierbehandeling na, waarbij uw belangen voorop staan. Wij achten het daarbij, op basis van opgedane ervaringen, van belang dat wij volledig, onafhankelijk en naar eigen inzicht kunnen handelen. Door in te spelen op de vraag vanuit de markt kunnen wij vrijer opereren en de klant optimaal bedienen.

Een ieder die een correcte, onafhankelijke en rechtvaardige schadeafhandeling behoeft, heten wij dan ook welkom!

Aanvragen voor contra-expertise kunt u direct doen door rechtstreeks contact met ons op te nemen per email of telefoon.
De meest eenvoudige manier is door hier te klikken.