PERSBERICHT: Vergnes Expertise blijft voor gedupeerden in Groningen opkomen

23 augustus, 2016 | Nieuws

Plotseling heeft de NAM in het persbericht dat zij vanmorgen heeft doen uitgaan, gedupeerden van aardbevingsschade de mogelijkheid ontnomen om zich bij te laten staan door een onafhankelijk expertise bureau.

De gevolgen voor gedupeerden zijn erg negatief, want ze worden nu in een keurslijf gedwongen waar de NAM en haar leverancier Arcadis/CED (handelend onder Centrum voor Veilig Wonen) volledige controle over de rapportage en het proces uitoefent.

Ondanks verzoeken van de NAM om de rapporten aan te passen (dit onder het mom van “kwaliteit”) heeft Vergnes Expertise te kennen gegeven onafhankelijk en op eigen wijze de rapporten op te stellen.

Vergnes is stellig van mening dat experts en contra-experts volstrekt onafhankelijk en in vrijheid hun werk moeten kunnen doen.

Zij willen zich voor de volle 100% voor gedupeerden in kunnen blijven zetten, zonder regie van NAM of andere afhankelijke adviseurs.

Richard Vergnes, directeur van Vergnes Expertise verwoordt de situatie als volgt:

“De NAM wil geen objectieve schade-beoordeling en streeft nog steeds naar het onder het tapijt vegen en bagatelliseren van schademeldingen. Wij doen daar niet aan mee. Gedupeerden hebben recht op een goede en onafhankelijke behandeling. De argumenten van de NAM over kwaliteit van rapportage verhullen slechts de wens om zo weinig mogelijk schade uit te betalen. Het feit dat er nog zeer veel (met name grote) dossiers niet zijn opgelost is hier een treffend voorbeeld van.”