Vergnes Expertise mag van rechter weer contra-expertises uitvoeren

28 juni, 2017 | Nieuws

Naar aanleiding van de rechtszaak op woensdag 28 juni jl. mag Vergnes Expertise in tegenstelling tot eerdere berichten weer gaswinningsschades onderzoeken.

Op 28 juni jl. heeft er een rechtszaak plaatsgevonden tussen de NAM en Vergnes Expertise omdat de NAM de rapporten van Vergnes Expertise niet langer wenste te vergoeden. De NAM heeft Vergnes Expertise getracht te beletten om als contra-expertise bureau op te treden. Echter de rechter heeft besloten dat Vergnes Expertise kan blijven fungeren als contra-expert voor gaswinningsschade. Tegelijkertijd zal in opdracht van de rechtbank nog een nadere beoordeling van 50 dossiers plaatsvinden ter verificatie van de kwaliteit.

Wij staan graag voor u klaar om de (eventuele) gaswinningsschade te beoordelen en u te helpen in het verdere proces, wanneer u het niet eens ben met het rapport van de NAM of het CVW. U kunt uw rapport mailen naar info@vergnes-expertise.nl, waarna wij u nadere informatie toezenden.