Waardevermeerderingsregeling gaat in april weer van start

20 maart, 2017 | Nieuws

Goed nieuws voor woningeigenaren met erkende gaswinningsschade van €1.000 of meer. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft opnieuw een waardevermeerderingsregeling ingesteld voor mensen in Groningen met gaswinningsschade die erkend is door het Centrum Veilig Wonen.

Vanaf maandag 3 april gaat de regeling opnieuw van start wat betekent dat, indien u in aanmerking komt, aanspraak kunt maken op een vergoeding van maximaal €4.000. Het geld dient te worden besteed aan energiebesparende en energieopwekkende maatregelen in een door gaswinning beschadigd huis, waardoor u de kans krijgt om te investeren in uw huis. Hierbij kunt u denken aan zonnepanelen, hoge rendementsketel of isolatie, wat ter compensatie zal gelden voor overlast door gaswinningsschade.

De regeling geldt met terugwerkende kracht voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016. Indien u denkt in aanmerking te komen voor deze regeling kunt u contact opnemen met SNN.