Woningbouw

De praktijk leert dat woningbouwverenigingen (en hun huurders) vaker dan hen lief is worden geconfronteerd met brand en/of andersoortige schades. Er moeten dan belangrijke beslissingen worden genomen over de schade-afhandeling. Medewerkers van de woningbouwvereniging en de betrokken huurders zitten echter waarschijnlijk nog met een heleboel vragen. Bovendien verstoort elk schadegeval de normale bedrijfsvoering en kan daarom het beste zo snel mogelijk worden afgehandeld. Ook de huurders willen graag vlot en professioneel begeleid worden om weer onder normale omstandigheden te kunnen wonen.

Doordat Vergnes Expertise bekend is met uw werkterrein kunnen wij met u mee denken in het schaderegelingproces. Of het nou reguliere huisvesting betreft of huisvesting voor gehandicapte- of andere zorgbehoevende mensen betreft. In overleg met u en eventuele overige instanties zoalsĀ  de gemeente, vindt Vergnes Expertise creatieve oplossingen. Hierdoor komen verhuureenheden na een calamiteit snel weer beschikbaar en is de leefbaarheid van de buurt weer gewaarborgd.