Zettingsschade wel degelijk gevolg van gaswinning

10 september, 2014 | Nieuws

Indirecte zettingsschade en bevingen/trillingen
Auteur: Hilda Groeneveld

Spanning in gebouwen kan ontstaan door problemen die voortkomen uit de bovengrondse constructie, de fundatie, het materiaal waaruit het gebouw is opgetrokken of door problemen in de ondergrond als gevolg van ongelijkmatige zakking of inklinking (ook wel klink genoemd). Door bevingen of trillingen kunnen deze spanningen zich ontladen waardoor scheurvorming ontstaat (indirecte zettingsschade).

Problemen in de ondergrond kunnen het gevolg zijn van:
1. Natuurlijke klink.
2. Veranderingen van de grondwaterstand.
3. Bevingen met als gevolg:
a. Verplaatsing van grond door horizontale en verticale golfbewegingen.
b. Vervloeiing/verweking (liquefaction) van zand of zanderige grond in de ondiepe ondergrond, al dan niet in combinatie met eventueel aanwezige ondergrondse waterstromen. Er kan ook sprake zijn van een (elkaar versterkende) combinatie van bovenstaande factoren.

Klik hier om het volledige artikel te lezen…

Bron: Hilda Groeneveld