Skip to the content

Ik heb mijn schade gemeld voor 31 maart 2017

U heeft uw schade gemeld voor 31 maart 2017. Dit betekent dat u de schade destijds bij het CVW (Centrum Veilig Wonen) hebt gemeld.

1. U heeft uw melding ingediend bij het CVW.

2. U heeft bezoek gehad van een deskundige (eerstelijnstaxateur / expert) namens het CVW.

3. U heeft een rapport van deze expert ontvangen. Als u niet akkoord bent met de inhoud of het gecalculeerde herstelbedrag, kon u binnen zes weken een contra-expertise aanvragen.

4. U heeft een contra-expertise aangevraagd.

5. De contra-expert (bijvoorbeeld Vergnes Expertise) is bij u langs geweest en heeft dezelfde schades opgenomen.

6. U heeft een rapport van deze contra-expert ontvangen.

7. Uw contra-expert heeft uw dossier besproken met de eerstelijnstaxateur om te kijken of beide partijen tot een akkoord kunnen komen.

Vanaf hier waren er twee vervolgtrajecten mogelijk:

Pad 1: Er is een akkoord gesloten tussen uw contra-expert en de eerstelijnstaxateur.

8. Er is een Akte van Taxatie opgesteld. 

9. Het bedrag (van het aanbod van de NAM) is aan u uitgekeerd. U kunt de herstelwerkzaamheden laten uitvoeren.

Pad 2: Er is geen akkoord gesloten tussen uw contra-expert en de eerstelijnstaxateur. (Er is sprake van een disakkoord).

8. Er is een Combi akte opgesteld.

9. Uw dossier is aangemeld bij de Arbiter Bodembeweging. De deadline voor aanmelden lag op 1 september 2018.

10. De arbiter stuurt u een brief met een een datum voor de schouw en zitting (de arbitrage).

11. Twee weken voorafgaand aan de arbitrage moet de arbiter alle stukken hebben ontvangen.

12. Dag van de arbitrage. Als u wilt, kunnen wij aanwezig zijn bij de arbitrage. Ook als de contra-expertise is uitgevoerd door een ander bureau! 

13. Na afloop van de arbitrage ontvangt u een verslag van de arbiter. 

14. Een aantal weken hierna ontvangt u de uitspraak of de tussenuitspraak. (Bij een tussenuitspraak kan de arbiter bijvoorbeeld besluiten dat er een derde deskundige ingeschakeld moet worden).  

15. Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u besluiten om een juridische procedure te starten. De kosten van zo'n procedure zijn voor eigen rekening.

 

Al deze dossiers hebben op een bepaald moment, in elk geval voor 1 juli 2018,  een (coulance) aanbod van de NAM ontvangen.

 

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.