Skip to the content

Contra-expertise (verzekering)

Bent u op zoek naar informatie over contra-expertise bij aardbevingsschade? Klik dan hier.

Als u schade heeft en dit meldt bij uw verzekeraar, zijn er drie mogelijkheden:

  • De verzekering keert het schadebedrag uit zonder dat een schade-expert bij u langskomt.
  • Er komt een schade-expert van de verzekeraar bij u langs om de schade op te nemen.
  • De verzekering huurt een derde partij in als schade-expert. Deze partij komt bij u langs om de schade op te nemen.

Contra-expert
Schadeverzekeringen, polissen, dekkingen, uitsluitingen: Voor veel mensen is dit (gelukkig!) geen dagelijkse kost. Het kan best ingewikkeld zijn. Gelukkig mogen verzekerden zich laten bijstaan door een expert: een contra-expert. Een contra-expert staat de verzekerde bij, verdedigt zijn/haar belangen en adviseert hem/haar tijdens de schadeafhandeling. 

Een contra-expert kan op verschillende momenten worden ingeschakeld. Dit kan op het moment dat u de schade meldt: De contra-expert kan dan eventueel meelopen met de schade-expert van de verzekering. Een contra-expert kan ook op een later moment worden ingehuurd, bijvoorbeeld als er een conflict is ontstaan. Denk aan een conflict over de hoogte van het (door de verzekeraar) vastgestelde schadebedrag of over de inhoud van de rapportage.

Onze werkzaamheden
Afhankelijk van de situatie en het moment van inschakelen, bestaan onze werkzaamheden uit:

  • Opnemen van de schade op locatie en het maken van een contra-expertiserapportage.
  • Beoordelen van de eerstelijnsrapportage (rapport dat is gemaakt door de schade-expert van de verzekeraar.
  • Overleg met de verzekeraar om tot een oplossing te komen.
  • Advisering van schadeafhandeling.
  • Begeleiden voor, tijdens en na arbitrage.

Kosten contra-expertise
In bijna alle gevallen vergoedt uw verzekeraar de kosten van een contra-expert. Dit is afhankelijk van de verzekeraar en uw polisvoorwaarden. Weet u niet zeker of uw verzekeraar deze kosten vergoedt? Neem gerust contact met ons op, dan kijken we dit graag (en kosteloos) voor u na.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.