Skip to the content

Taxatie

Als u te maken krijgt met schade, is het belangrijk dat u goed bent verzekerd bent. Helaas blijkt bij het melden van schade vaak dat particulieren / bedrijven onderverzekerd zijn. Dit betekent dat zij bij schade niet altijd de benodigde herstelkosten / vervangingswaarde vergoed krijgen. 

Taxatie
Een vooraf uitgevoerde taxatie voorkomt dit soort nare verrassingen. Bij een taxatie wordt de waarde van objecten, zoals een inboedel/inventaris in kaart gebracht. Er zijn verschillende redenen om een taxateur in te schakelen. Zo kan een taxatie handig / nodig zijn voor het afsluiten van een verzekering of bij het melden van schade. Een taxatierapport kan dienen als het een verzekerde som voor uw polis: Het totaalbedrag van de waarde van uw spullen, is het totaalbedrag waar u voor verzekerd bent. Zo voorkomt u onderverzekering en oververzekering.

Onze werkzaamheden
Onze taxateur komt bij u langs en maakt een overzicht van uw inboedel / inventaris. Per object wordt de waarde ingeschat. Na afloop ontvangt u een taxatierapport met een gedetailleerd overzicht van alle getaxeerde objecten en de huidige waarde(n). We voeren alle taxaties uit conform artikel 7:960 BW. 

Actueel overzicht
Een taxatie is altijd een momentopname. Als uw inventaris / inboedel sterk wijzigt, raden we aan om deze objecten te laten opnemen in een aanvullend taxatierapport. In het algemeen is een inboedel- / inventaristaxatierapport drie jaar geldig. Sommige verzekeraars wijken in hun polisvoorwaarden af van deze algemene geldigheidsduur. 

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.