Skip to the content

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden zijn de NIVRE leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 3 juni 2009 onder nummer 45/2009 en ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 2 juni 2009 onder nummer 33/2009.

 

U kunt de NIVRE leveringsvoorwaarden hier downloaden. 

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.