Ga naar de inhoud Ga naar de footer

Vergnes Expertise

Sinds 2013 ondersteunen en adviseren we onze klanten bij vraagstukken over schades, taxaties, nulmetingen en verzekeringswerk. Daarnaast zijn we het grootste contra-expertisebureau van Nederland op het gebied van mijnbouwschade (aardbevingsschade). 

We vinden het belangrijk om maatwerk te leveren. Elke klant, elke situatie is anders. We stemmen onze werkzaamheden en begeleiding af op uw wensen. Als u op zoek bent naar een onafhankelijk (schade-) expertisebureau dat met korte lijntjes werkt, bent u bij ons aan het juiste adres. Mocht het nodig zijn, zetten we ook graag ons netwerk voor u in. Dit bestaat onder andere uit juristen, architecten en andere professionals.

NIVRE
Vergnes Expertise is aangesloten bij de Kamer van het NIVRE. Onze schade-experts zijn ingeschreven bij het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts). Dit betekent dat onze experts voldoen aan de hoge eisen die het NIVRE stelt op het gebied van opleidingen, communicatieve vaardigheden en het aantoonbaar up to date houden van (vak)kennis. 

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.