Ga naar de inhoud Ga naar de footer

Bouwkundig versterken

Vergnes Expertise voert herbouwtaxaties uit voor bewoners bij het Versterkingsprogramma van het NCG. Daarnaast kunt u ons inschakelen als belangenbehartiger in dit proces.

Bouwkundig versterken
Bouwkundig versterken is een ingrijpend en complex proces waarbij bewoners met veel verschillende partijen te maken krijgen. We begrijpen heel goed dat niet iedereen bouwtechnisch onderlegd is en dat er veel vragen ontstaan. Daarnaast hebben veel mensen twijfels over de onafhankelijkheid van partijen zoals het CVW en het NCG. We merken dat steeds meer mensen op zoek zijn naar een technisch onderlegde adviseur die opkomt voor zijn/haar belangen.

Onze werkzaamheden 
Onze taken als belangenbehartiger hangen af van uw wensen en behoeften. Enkele voorbeelden zijn:

  • Voorliggend plan van bouwkundig versterken vertalen naar begrijpelijke taak
  • Alternatieve oplossingen aandragen
  • Vragen inventariseren
  • Zaken uitzoeken
  • U bijstaan tijdens bijeenkomsten/overlegmomenten

Er is veel mogelijk. We vinden het belangrijk dat onze werkzaamheden goed zijn afgestemd op uw wensen. Uw wensen zijn en blijven altijd ons uitgangspunt. 

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.