Ga naar de inhoud Ga naar de footer

Niet wachten? Claim uw schade direct

Vergnes Expertise zet zich in voor een optimale schadeafhandeling van de door u geleden aardbevingsschade (mijnbouwschade ten gevolge van de gaswinning). Tijdens de huidige afwikkeling van mijnbouwschades (aardbevingsschades) in de provincies Groningen en Drenthe is gebleken dat de huidige manier van schadebeoordeling en schadeafwikkeling niet afdoende functioneert. Zo worden de schades op een onjuiste wijze opgenomen en beoordeeld door diverse bureaus. Dit zorgt mede voor een grote stroom aan afgewezen schades zowel binnen de contouren als in de zogenaamde “buitengebieden”.

Daarnaast is er op dit moment geen schadeprotocol en wordt er gewacht op een nieuw protocol waardoor de NAM/CVW geen enkele nieuwe schadeclaim in behandeling neemt. Hoe dan ook, wij willen u als schademelder toch in dit onverhoopte geval van dienst kunnen zijn. Daartoe hebben wij samen met diverse juristen een alternatieve manier van schadeafwikkeling ontwikkeld, dit vanuit de gedachte dat wij onze cliënten niet in de kou laten staan.

Nieuwe schadeafwikkeling
In de nieuwe schadeafwikkeling legt u de nota met het uiteindelijke schadebedrag neer bij de schadeveroorzakende partijen; de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) en Energiebeheer Nederland, de staat. Op basis van het Burgerlijk Wetboek art. 6:177 en art. 6:96 zijn deze partijen aansprakelijk voor de schade.

Wij verzorgen de vereiste gang van zaken voor u. Dit houdt in dat wij allereerst een schaderapport opmaken met een kostenberekening van schadeherstel en een juridische brief opstellen met aansprakelijkheidsstelling. Daarnaast zorgen wij er voor dat de schadeveroorzakende partijen rechtsreeks aansprakelijk worden gesteld door de nota bij de NAM neer te leggen.

Een belangrijk voordeel van deze procedure is dat u als gedupeerde niet bent gebonden aan schadeprotocollen van de Nationaal Coördinator Groningen of van de NAM. Daarnaast nemen wij onze expertisekosten (buitenrechtelijke kosten) op in de herstelcalculatie waardoor deze onderdeel worden van de totale schadeclaim. In de wet (art. 6:96 BW) is geregeld dat u als gedupeerde de redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid kunt opeisen. Hieronder vallen zowel de expertisekosten als kosten voor juridisch advies en verzameling van bewijs. Pas na afronding van de schadeafwikkeling (betaling door de NAM) zullen de resterende expertisekosten voor onder meer het opmaken van het schaderapport bij u in rekening worden gebracht.

Deze gang van zaken heeft voor u naast ontzorging de volgende voordelen:

  • Niet meer wachten voor behandeling schade;
  • In de beoordeling houden wij geen rekening met contourlijnen en de SBR-A richtlijn;
  • Niet afhankelijk zijn van CVW, NCG, en allerlei afhankelijke bureaus;
  • Officiële aansprakelijkstelling conform burgerlijk wetboek en wet op de mijnbouw;
  • Een goed onderbouwd rapport met herstelcalculatie;
  • Volledig gebaseerd op basis van de recent gedane gerechtelijke uitspraken, zoals bewijsvermoeden en hen toebehorende goederen, nemen zoals deze zijn.

Indien u als gedupeerde uw schadevordering bij de schadeveroorzakende partij wilt deponeren, dan kunt u dit aanmeldingsformulier invullen. Of voor meer informatie een e-mail sturen naar info@vergnes-expertise.nl.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.