Ga naar de inhoud Ga naar de footer

Verjaring aansprakelijkheidsstelling

Wij adviseren u dringend onderstaande in acht te nemen. Zodra een burger bekend is met zowel de schade als met de veroorzaker van de schade begint een verjaringstermijn van vijf jaar te lopen. Deze verjaring blijft van toepassing ook al is uw dossier in behandeling bij de Arbiter Bodembeweging (NCG) en/of het Centrum Veilig Wonen. Aangezien het niet uitgesloten is dat uw mijnbouwschade zijn oorsprong kan vinden in de beving als gevolg van mijnbouwactiviteiten (Huizinge, augustus 2012) adviseren wij u ook voor alle nadien gemelde schade een stuitingsbrief te verzenden.

Door stuiting kunt u de verjaringstermijn afbreken en opnieuw laten beginnen te lopen.
Stuiting kan steeds worden herhaald, tot een maximaal termijn van twintig jaar (conform Mijnbouwwet dertig jaar) na het ontstaan van de schade, ongeacht de bekendheid met de schade en/of met de veroorzaker.
 

Feiten van een stuiting zijn:

  • Een daad van rechtsvervolging zoals het instellen van een rechtsvordering (dagvaarding van     de schadeveroorzaker), het instellen van een arbitrage of aanvragen van bindend advies of ingaan van een mediation-traject, waarvan de wederpartij onmiskenbaar in kennis is gesteld;
  • Een schriftelijke aanmaning waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt;
  • Een erkenning van het recht door de schuldenaar.

 
Wie vijf jaar na de beving van Huizinge op 16 augustus 2012 geen aanmaning aan de NAM en/of EBN (staatsbedrijf) en/of Maatschap Groningen en/of de Staat der Nederlanden heeft doen toekomen of geen daad van rechtsvervolging tegen de NAM c.s. heeft ingesteld uit onrechtmatige daad of uit ongerechtvaardigde verrijking, heeft grote kans zijn aanspraken te verliezen.
 
U kunt hier een stuitingsbrief downloaden, welke u na het invullen van uw eigen gegevens, kunt versturen naar NAM B.V. (Schepersmaat 2, 9405 TA Assen) en EBN B.V. (Daalsesingel 1, 3511 SV Utrecht). De te downloaden stuitingsbrief is voldoende om verjaring tegen te gaan.
Mocht uw dossier inmiddels zijn afgehandeld en uw schade is vergoed kunt u deze mail voor kennisgeving nemen.
 
Artikel 6:96 lid 2 sub b BW

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.