Skip to the content

Bedrijfsschade

Schade aan een bedrijfspand of inventaris kan verschillende oorzaken hebben. De totale schade is vaak uitgebreider dan alleen de herstel- / vervangingskosten. Een bedrijf dat niet operationeel is, loopt omzet mis. Het totaal van deze kosten wordt de bedrijfsschade genoemd. Bedrijfseigenaren kunnen hun bedrijf verzekeren tegen deze schade met een bedrijfsschadeverzekering. 

In het geval van schade is het belangrijk dat alles zo snel mogelijk wordt afgehandeld en dat dit kundig gebeurt. Een bedrijf moet zo snel mogelijk weer operationeel zijn. In sommige gevallen kan er met wat aanpassingen doorgewerkt worden, bijvoorbeeld op een andere locatie. Deze kosten kunnen gedekt worden door een extra kosten verzekering. Onze experts hebben jarenlange ervaring met het opnemen van directe en indirecte kosten bij bedrijfsschade. 

Onze werkzaamheden

Vergnes Expertise kan in het geval van bedrijfsschade ingeschakeld worden als:

  • Schade expertisebureau (door de verzekeraar)
  • Contra-expertisebureau (door de verzekerde)
  • Adviseur

Als (contra)expertisebureau bezoeken we de locatie om de schade op te nemen. We nemen de directe en indirecte schade op zodat er een compleet beeld ontstaat. Na het bezoek maken we een rapportage en leggen we dit voor aan de opdrachtgever.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.